logo udruženja profesora informatike Srbije

Slobodan softver u školama!

Slobodan softver u školama je neophodan kako bi se zadovoljili veoma važni kriterijumi obrazovnog procesa. Veoma je važno da učenici uče pomoću softvera koji mogu slobodno analizirati, proučavati, razmenjivati, menjati i testirati promenjene verzije. Proces učenja ne bi smeo da bude opterećen isključivo restriktivnim licencnim odredbama koje smanjuju efikasnost procesa učenja. Slobodan softver je često pogrešno nazvan "besplatan softver" ili "softver bez licence". Slobodan softver ima svoju licencu koja definiše njegovu slobodu. Sadržaj licence možete pročitati na sajtu Free Software Foundation. Napisali smo posebnu brošuru u kojoj objašnjavamo razloge za upotrebu slobodnog softvera u obrazovanju. Ova kolekcija slobodnog softvera je nastala saradnjom Udruženja profesora informatike Srbije i Linux Centra koji se bavi slobodnim softverom, a posebno GNU/Linux operativnim sistemom i softverima pravljenim za taj operativni sistem.


O istorijatu i odnosu GNU projekta i rada Linus Torvaldsa i kreiranju operativnog sistema GNU/Linux možete da pročitate na sajtu Free Software Foundation gde se opisuje pravilno nazivanje GNU/Linux operativnog sistema.

Konferencija o slobodnom softveru u školama

Kako bi približili ovu ideju nastavnicima u školama u Srbiji organizujemo konferenciju o slobodnom softveru u školama koja će se održati u Novom Sadu 01. i 02. decembra 2012.. Više informacija o konferenciji možete naći na posebno pripremljenim web stranicama za konferenciju.

Takmičenje ''Kreiranje nastavnih sadržaja korišćenjem slobodnog softvera''

Udruženje profesora informatike organizuje takmičenje u kreiranju nastavnih sadržaja upotrebom slobodnog softvera.  CIlj takmičenja je da podstakne nastavnike, ulenike i druge angažovane u procesu obrazovanja da kreiraju nastavne sadržaje upotrebom slobodnog softvera.   Detaljna uputstva o takmičenju, propozicijama i načinu prijave možete naći na posebno pripremljenim web stranicama za ovo takmičenje.

Ponuđeni programi na ovom sajtu

Slobodan softver na ovim internet stranicama je odabran tako da on pretežno zadovoljava potrebe nastave iako se neki programi mogu uspešno upotrebljavati u administrativnim aktivnostima škole. Programi koji se nalaze na ovom sajtu jesu mali izbor slobodnog softvera za operativni sistem Microsoft Windows. Udruženje profesora informatike Srbije će posetiti nekoliko škola u Srbiji i pokloniti im izbor slobodnih programa na CDROM-u. Na tom CDROM-u se nalaze programi koji se instaliraju na lokalni računar. Programe možete da instalirate neograničeno te da ih slobodno kopirate i dajete drugima na korišćenje. Pripremili smo za vas i izbor web programa koje smo naknadno stavili na ove internet stranice. Ovi programi se nalaze na stranici Web programi. Najtoplije vam preporučujemo da posetite sajtove ovih programa i da stupite u komunikaciju sa ljudima koji razvijaju ovaj softver, korisnicima, ljudima koji pišu priručnike ili pružaju tehničku podršku. Preuzmite izvorni kod ovih programa sa tih sajtova i ponudite učenicima da ga proučavaju uz vašu pomoć. Primetićete da će vaši učenici sa zadovoljstvom prihvatiti slobodu koju nudi ovakav softver i da će porasti njihovo interesovanje za informacione tehnologije. Na strani Programi nalazi se izbor slobodnog softvera, koji smo pripremili za vas. Ukoliko imate dodatna pitanja slobodno nam se javite. Naši podaci su na strani Kontakt. Biće nam zadovoljstvo da vam pomognemo u upotrebi i proučavanju slobodnog softvera.