Konferenciju Slobodan softver u nastavi finansijski je podržao Centar za promociju nauke: