Svi radovi su više puta pregledavani i recenzirani i ocenjeni da li odgovaraju temi konferencije: Upotreba slobodnog softvera u nastavi koja se održala u Sremskim Karlovcima 30.01.2016. 

Veliki broj radova je ima svoje posebne kvalitete i odlučili smo da se uvrste u Zbornik radova predstavljenih na konferenciji. Nadamo se da će ovaj Zbornik radova doprintei nastavnicima, upravama škole i svim onima koji žele da doprinesu razvoju upotrebe slobodnog softvera u nastavi.

Zbornik radova svi mogu besplatno preuzeti ovde.

 naslovna strana zbornika

 

 
Na ovom mestu će biti objavljena lista izabranih radova za konferenciju koja će se održati Sremskim Karlovcima 30.01.2016.g. u Karlovačkoj gimnaziji. 
 
Spisak ispod se odnosi na konferenciju koja je održana 01. i 02. 12. 2012. g. u Novom Sadu.
 
Nastavnici osnovnih i srednjih škola su pisali radove za konferenciju  "Primena slobodnog softvera u nastavi" u skladu sa svojim iskustvima i načinima primene slobodnog softvera u svom radu.
Veoma je pozitivno što je veliki deo nastavnika prepoznao prednosti slobodnog softvera, važnosti odrednica GNU GPL licence i raznovrsnost primene softvera u svom radu.
Napravili smo izbor radova koji smo svrstali u dve grupe. U grupu koju smo nazvali Predavanja po pozivu smo stavili radove predavača na konferenciji, a u drugu grupu smo stavili radove nastavnika i drugih koji su primenjivali slobodan softver u svom radu.
 
Predavanja po pozivu
Olga Jakšić - Free software for Academic Research and Teaching of Chemistry Physical Chemistry or Molecular Physics
Emir Skejić - Primjena slobodnog softvera u edukaciji učenika sa specifičnim teškoćama u učenju
Žarko Živanov - Korišćenje slobodnog softvera za vođenje evidencije o nastavi i ispitivanje studenata
Igor Dejanović - Slobodni alati za razvoj softvera i društveno kodiranje
 
Radovi nastavnika i profesora
Jovica Stamenković - Primena sistema Moodle u elektronskom učenju
Jugoslava Lulić - Upotreba  sistema za objavljivanje elektronskih portfolija Mahara  u obrazovanju
Gordana Jovišić - Nastavni materijali u matematici izrađeni pomoću programskog paketa GeoGebra
Tatjana Mitić - Slobodan softver i njegova primena u obrazovanju
Stanković Tatjana - Primer aktivnog učenja kompleksnih brojeva u srednjoj školi metodom otkrivanja primenom geogebre i scilab-a
Mladen Jovanović - Intelektualna svojina autorska prava i slobodan softver
Dragana Ranković - Primena slobodnog softvera u srednjoj strucnoj skoli
Biljana Marić - Primena kognitivnih mapa uma u radu sa učenicima koji zahtevaju dodatnu podršku u obrazovanju primenom slobodnog softvera
Nataša Ćirić - Slobodan softver u refleksivnoj nastavi
Olivera Radenković - Slobodan softver u redovnoj i inkluzivnoj nastavi
Vesna Jovanović - Slobodan softver i elektronski nastavni materijali
Veselinka Stanković - Slobodan softver impress u inkluzivnoj nastavi
Violeta Stanković - Slobodan softver u razrednoj nastavi
Mladen Jovanović - Učenje kroz igru i korišćenjem slobodnog softvera
Velimir Radlovački - Primena aplikacije wireshark u nastavnom predmetu računarske mreže i komunikacije
Marina Najdanović-Lukić - Elektronsko učenje pomoću slobodanog i besplatanog softvera i društvenih mreža
Ivan Starčević - Crtanje u programu OpenOffice Draw
Milica Simin - Mogućnosti primene programa tuxmath u nastavi matematike u srednjoj školi za decu ometenu u razvoju
Aleksandar Popović - Linux serveri-Ubuntu Server Edition LTS
 
Zbornik radova sa konferencije preuzmite ovde.