GNU i pingvin su partneri

Udruženje profesora informatike Srbije

UPIS je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti računarskih nauka, njihovih primena u nastavi i popularizaciji ovih nauka. Na našem sajtu možete naći više informacija o našem radu, istraživanjima, inicijativama i projektima koje pokrećemo.

Linux Centar

Linux Centar je nevladina organizacija koja se bavi promovisanjem, primenom i istraživanjem slobodnog softvera. Linux Centar svoju aktivnost zasniva na premisama da je potrebno ostvariti celokupnu slobodu softvera, otvorenost specifikacija hardvera, otvorenost standarda, otvorenom pristupu znanju i informacijama te slobodi telekomunikacione infrastrukture.

Članovi Linux Centra su aktivno učestvovali u projektima koji su posvećeni obrazovanju, nauci, primeni slobodnog softvera u unapređenju obrazovanja, umetničkog rada i testiranju hardvera koji je proizveden sa otvorenim tehničkim specifikacijama. Linux Centar posebnu pažnju posvećuje razvoju slobodnog softvera u obrazovanju i povećavanju pristupačnosti informacionih tehnologija za osobe sa invaliditetom.