logo simbola GNU/Linux operativnog sistema

Slobodan softver u školama!

Upotreba slobodnog softvera u školama je raširena u celom svetu i podržana je od strane obrazovnih institucija, vlada, nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija kao što su OUN, UNDP i mnogi drugi. Poseban portal posvećen slobodnom softveru kreirala je organizacija UNESCO.

Na ovom CDROM-u se nalazi kolekcija slobodnog softvera za operativni sistem Microsoft Windows. Izbor programa možete pregledati na strani Programi.

Načini upotrebe slobodnog softvera

Slobodan softver se obično koristi u školama u samoj nastavi (hemija, geografija, učenje stranih jezika, fizika, muzika, biologija, dizajn, programiranje, projektovanje, informatika, elektrotehnika, finansije, ekonomija, poslovne studije) i u drugim stručnim predmetima.

Slobodan softver može da se koristi za poboljšanje procesa obrazovanja u smislu povećavanja inkluzivnosti informacionih tehnologija za učenike i druge učesnike obrazovnog procesa kojima je potrebna primena asistivnih i adaptivnih tehnologija. Razni alati mogu pomoći učenicima i drugima da uspešno koriste programe, čitaju obrazovne sadržaje, upravljaju obrazovnim sadržajima, prenose ih i pišu pomoću alata koji im omogućavaju uspešan rad bez obzira na invaliditet ili neko drugo stanje koje otežava neposrednu interakciju sa obrazovnim sadržajem.

Slobodan softver može da uspešno funkcioniše kao informaciona infrastruktura i da upravlja prenosom datoteka, slanjem poruka, elektronske pošte, upotrebom raznih Internet usluga, kreiranjem sajtova, portala i drugih načina distribucije informacija i znanja.

Slobodan softver može da se koristi kao samostalan operativni sistem pripremljen kao gotova distribucija sa predefinisanim izborom programa po potrebi škole. Primeri takvih distribucija su Xplora, Edubuntu, OpenSuseEducation:Life. Nastavnici i učenici mogu po ugledu na ove distribucije u saradnji sa upravom škole napraviti distribucije slobodnog softvera sa GNU/Linux operativnim sistemom u skladu sa potrebama škole.