Kandidati

Autori radova mogu biti učenici, nastavnici, roditelji, zaposleni u stručnim službama, studenti koji planiraju da se bave pedagoškim radom.  Potrebno je da svi kandidati kreiraju svoj nalog upotrebom formulara za prijavljivanje na desnoj strani stranice.  Ukoliko se ispunjavanje formulara za prijavu ne izvrši u potpunosti nalog neće biti uspešno kreiran i prijava neće biti izvršena.

Obrazac za prijavu

Prilikom prijavljivanja sa već napravljenim nalogom će se pojaviti obrazac za prijavu rada.  Obrazac se mora ispuniti u celosti kako bi se prijava uspešno obavila.  Vaš rad priložite kao arhivu u formatu koji se može lako upotrebiti upotrebom slobodnog softvera ( zip, tar.gz, rar i sl.) Radovi priloženi u vlasničkim formatima neće biti prihvaćeni. 

Rok za prijavu radova je 10. decembar 2014.g.

Napomena:

Ukoliko se suočite sa tehničkim problemima prilikom kreiranja vašeg naloga ili prijavljivanja vašeg rada molimo vas da nam se slobodno javite. Biće nam zadovoljstvo da vam pomognemo.

Ukoliko je kandidat koji se prijavljuje osoba sa invaliditetom kojoj je potrebvna asistencija ili dodatno omogućavanje upotrebe asistivnih tehnologija molimovas da nam se obratite kako bi naše stručno lice moglo da asistira kandidatu sa takvom potrebom.

krug sa nijansama boja