Nastavnici često eksperimentom dolaze do rešenja kako slobodan softver može biti upotrebljen u nastavi ili u drugim školskim aktivnostima.

Na ovoj strani ćemo dati primere kako slobodan softver može da se upotrebi u nastavi.  Naša namera da je vam kratkim primerima pokažemo kako se slobodan softver može upotrebiti u nastavi.  Nemammo nameru da vam namećemo mišljenje, jer vašu kretaivnost ne želimo da ometamo u kreiranju nastavnog sadržaja. Nadamo se da će vam ovi primeri dati smernice kako se neki slobodni programi mogu koristiti u nastavi.

1. Ovde je primer upotrebe  programa Audacity i njegovog alata za prikaze ekrana. Primer je dat u primer u odt formatu pdf formatu.

2. Ovde je primer upotrebe  programa LibreOfficeDraw u primeru skiciranja naslovne strane sajta učeničkog parlamenta. Primer je dat u primer u odt formatu pdf formatu.