Kandidati

Prijavu radova za takmičenje mogu izvršiti učenici, nastavnici, zaposleni u stručnim službama obrazovnih ustanova i drugi koji su nesporedno ili posredno uključeni u obrazovni proces.

Ukoliko je neki rad kreiralo više autora potrebno je u radu navesti sva imena autora.  Svi autori moraju ispuniti on line obrazac koji je sastavni deo ovog sajta kako je opisano na stranici koja se zove Prijava radova.

Kandidati koji zbog invaliditeta ili drugih zdravstvenih ili funkcionalnih otežavajućih okolnosti imaju potrebu za tehničkom asistencijom u procesu prijave rada mogu se obratiti Udruženju profesora informatike Srbije za pomoć. Pomoć ne može biti finansijske prirode. Pomoć se ne može odnositi na sadržaj rada već na proceduru prijavljivanja rada uz upotrebu asistivnih tehnologija i davanja uputstava u procesu prijave rada. 

Rok za prijavu radova je 10. decembar 2014.g.

Radovi

Radovi moraju zadovoljavati tehničke uslove opisane na stranici koja se zove Prijava radova.  Neće biti prihvaćeni radovi koji su kreirani u vlasničkim formatima ili programima koji zahtevaju isključivu upotrebiu vlasničkih programa.

Autori radova moraju voditi računa o tome da rad ne sadrži u sebi citate, ilustracije, animacije, kompozicije i sl. čija je upotreba striktno definisana autorskim pravima koji ne dozvoljavaju upotrebu bez pisane saglasnosti origionalnih autora ili nosioca autorskih prava.

Ocenjivanje radova

Udruženje profesora informatike će odabrati stručni žiri u koji će biti uključeni ljudi koji imaju tehnička, pedagoška i metodološka iskustva u proceni pedagoških i tehnoloških aspekata radova. Imena članova žirija će biti objavljena na stranicama ovog sajta.

Rezultati rada žirija će biti objavljeni na stranici koja se zove Rezultati takmičenja.  Odluke žirija su konačne. 

Udruženje profesora informatike može nagraditi pojedine radove.  Vrsta nagrade ovisi o raspoloživim nagradama.  Nagrade se ne mogu menjati za novčane iznose.