Pripremna faza

Takmićenje ¨Kreiranje nastavnog sadržaja korišćenjem slobodnog softvera¨ če se održati u obrazovnim ustanovama u Srbiji kao i u drugim ustanovama koje se bave obrazovnim procesom u skladu sa zakonom Republike Srbije.

Udruženje profesora informatike Srbije će poslati školama informaciju o takmičenju i propozicijama takmičenja putem medija, direktnim kontaktom i objavljivanjem informacije o takmičenju upotrebom specijalizovanih stručnih glasila.

Na ovoj stranici će biti objavljivanje dodatne informacije važne za realizaciju takmičenja.

tux i matematika

Takmičenje

Udruženje profesora informatike Srbije će imenovati nastavnike mentore koji će posetiti određeni broj škola i pružiti neophodnu pomoć, dati savete i instruirati nastavnike kako da sprovedu takmičenje.  Nastavnici će dobiti direktna uputstva kako da koordiniraju prijavu radova te kako da asistiraju u specifičnim situacijama ako prijavu rada vrše osobe sa invaliditetom ili u uslovima kad su telekomunikacijske mogućnosti škole ili kandidata veoma ograničene.

Rok za prijavu radova je 10. decembar 2014.g.

Dodela nagrada

Prijavljeven radove će ocenjivati stručni žiri koji će imenovati Udruženje profesora informatike.  Stručni žiri će se sastojatiod osoba koje su iskusne u upotrebi i slobodnog softvera i pedagoškom radu.  Stručni žiri će uzeti u obzir originalnost rada, doslednost u upotrebi slobodnog softvera i formata datoteka, doprinos u sprovođenju inkluzivnosti u nastavi, uključenost raznih stručnih službi i inovativna primena slobodnog softvera u nastavi.

Rezulati rada žirija će biti objavljeni na ovim stranicama i u drugim medijima. Najbolji radovi će biti nagrađeni u skladu sa mogućnostima Udruženja profesora informatike Srbije.

Rezultati i analiza

Nakon obavljenog takmičenja Udruženje profesora informatike Srbije će izvršiti evaluaciju i statističku analizu prijava.  Posevtićemo posebnu pažnju analizi upotrebe slobdnog softvera u raznim predmetima i nivoima obrazovanja, upotrebi slobodnog softvera u inkluzivnoj nastavi i inovativnom pristupu kreiranju nastavnog sadržaja.  Za nas jeveoma važno da uočimo da li postoji regionalna ili druga nezastupljenost slobdnog softvera u nastavi kako bi se  planirali drugi projekti koji bi mogli pomoći  uspešnijoj, celishodnijoj i raprostranjenijoj upotrebi slobodnog softvera u nastavi.