logo simbola GNU/Linux operativnog sistema

Izbor slobodnih web programa za škole

XAMPP - kolekcija programa neophodnih za funkcionisanje web programa. XAMPP sadrži web server Apač, datoteke za funkcionisanje programskih jezika PHP, Perl, baze podataka MySQL i programa phpMyAdmin za upravljanje bazama podataka. XAMPP se lako instalira i konfiguriše tako da može biti veoma koristan nastavnicima i učenicima za instalaciju web programa.

Instalaciona datoteka programa Posetite sajt programa

AChecker - program za proveru pristupačnosti sajtova i HTML datoteka. Ovaj program vrši proveru pristupačnosti u skladu sa kriterijima koje je objavio World Wide Web Consortium kao i po kriterijima definisanim u zakonima SAD (Section 508), Nemačkoj (BITV) i Italiji (Stanca Act). AChecker se može upotrebiti za proveru validnosti HTML i CSS datoteka po kriterijima World Wide Web Consortiuma.

Ovaj web program je neophodan za obezbeđivanje pristupačnosti web sadržaja što posebno pomaže u obezbeđivanju pristupačnosti u inkluzivnom obrazovanju. Budući da mnogi web programi koriste TinyMCE editor razvijen je i AChecker priključak za proveru pristupačnosti unutar TinyMCE editora. Priključak se instalira tako što se priključak raspakuje i kopira u fasciklu /plugins u programu TinyMCE.

Pristupačnost stranica ovog sajta je proveravana programom AChecker.

Kreatori programa AChecker su postavili na YouTube video prikaz upotrebe programa:

Instalaciona arhiva programaPriključak za TinyMCE editorPosetite sajt programa

AContent - program za kreiranje i uređivanje edukativnog sadržaja koji se može koristiti u web programima. Posebno je pogodan za upotrebu uprogramu ATutor i drugim web programima kojisu pravljeni u skladu sa standardima i uputstvima koje propisuju World Wide Web Consortium i IMS te drugim standardima kao što su AccesforAll2.0, SCORM. AContent može imati posebnu primenu u inkluzivnoj nastavi.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

Alfresco - program za upravljanje dokumentima i obavljanje jednostavnih i veoma kompleksnih administrativnih aktivnosti fokusiranih na upravljanje dokumentima. Alfresco je posebno pogodan za institucije i organizacije koje imaju mnogo dokumenata koji moraju bit integrisani u poslovne procedure i pohranjeni u posebne digitalne arhive. Alfresco odgovara zahtevima ISO standarda koji opisuju procese upravljanja dokumentima.

Instalaciona datoteka programa Posetite sajt programa

ATutor - program za kreiranje i uređivanje edukativnog sadržaja i upravljanje obrazovnim procesom. ATutor može da se koristi u intranetu, na portalu škole ATutor i a u sebi forum, E-mail, ocenjivanje, kreiranje edukativnog sadržaja, mogućnost objavljivanja multimedijalnih datoteka i integrisanu podršku za proveru pristupačnosti kreiranog sadržaja. Ovaj program može biti posebno uspešno upotrebljen u inkluzivnoj nastavi.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

Coppermine - program za kreiranje i uređivanje multimedijalnih albuma za objavljivanje u web interfejsu. Ovajprogram može biti posebno upotrebljiv u nastavi gde je potrebno koristiti brojne ilustracije, zvučne i video datoteke (biologija, geografija, istorija, prirodne naukei sl.). Ovaj program se može koristiti u radu s aučenicima koji prvenstveno uče upotrebom vizualnog sadržaja. Coppermine se može koristiti u školskoj biblioteci. Kreiranje i uređivanje albuma je lako pamože biti korisno u neposrednom radu nastavnika, školske administracije i učenika.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

dotproject - program za nastavu koja se odnosina učenje o upravljanju projektima, aktivnosti i zadataka u realizaciji projekata. Ovaj program se može uspešno koristiti u razvoju učeničkog preduzetništva, realizaciji projekata škole.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

Drupal - program za kreiranje jednostavnih i kompleksnih portala. Program je nastao naporom međunarodne zajednice programera koji su ga razvili u skladu sa standardima za web interfejs. Drupalsekoristiodstrane raznih vlada, međuvladinih organizacija, kompanija kao i drugih korisnika. Ovaj program podržava standarde pristupačnosti pa se mođe koristiti u inkluzivnoj nastavi i predstavljanju škole.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

Exe - program za kreiranje i uređivanje edukativnog sadržaja. Pogodan je za kreiranje edukativnog sadržaja za lekcije, testove i sl. Poželjnojeproveriti pristupačnost datoteka kreiranih programom Exe. Program Exe može da se koristi instaliran na računaru ili direktno na USB memoriji ili CD-u.

Instalaciona datoteka programa Instalaciona datoteka za pokretanje sa USB i CD medija Posetite sajt programa

Joomla - program za kreiranje i uređivanje portala.Joomla je veoma popularan program i može da se koristi u nastavnim i administrativnim funkcijama škole. Za ovaj program postoje šabloni pravljeni popravilima pristupačnosti tako da može da zadovolji kriterije inkluzivnosti.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

Koha - program za upravljanje bibliotekama. Ovaj program se primenjuje u mnogim bibliotekama u svetu. Standardi kao što je MARC/UNIMARC je primenjen u ovom programu tako da zadovoljava savremene svetske kriterije rada biblioteka. Uz program KOHA može da se koristi i bar kod čitač radi efikasnije evidencije knjiga.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

Mediawiki - poznati web program koji služi kao platforma za poznatu Vikipediju. Ovaj program može da se koristi za kreiranje wiki stranica u nastavi kaoi u saradnji škole sa organima lokalne samouprave i drugim organizacijama sa kojima sarađuje škola.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

Nucleus - je program za kreiranje i uređivanje blogova i portala. Program jeveoma jednostavan za rad i upravljanje tako da ga sa lakoćom mogu koristiti učenici i nastavnici. Dodatni priključci i proširenja omogućavaju kreiranje kompleksnih blogova i portala. Može se koristiti u nastavi novinarstva, učenja stranih jezika i drugim aktivnostima škole.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

NVDA - čitač ekrana koji je posebno upotrebljiv u radu sa osobama sa oštećenjima ili nedostatkom vida. Može uspešno da se koristi u radu sa osobama koje zbog nekog razloga ne mogu lako da koriste štampane sadržaje. NVDA može da se pokrene sa USB memorije i sa lokalnog računara.

Instalaciona datoteka programa Posetite sajt programa

OpenAdmin - program koji je namenjen za obavljanje administrativnih funkcija škole. OpenAdmin služi kao elektronski dnevnik, evidentiranje izostanaka, disciplinskih beleški, podataka o učenicima, kriterijmima ocenjivanja. Poeban deo ovog programa je namenjen radu sa decom sa posebnim obrazovnim potrebama pa je veoma koristan u ostvarivanju inkluzivnog obrazovanja. Poseban deo je namenjen roditeljima da mogu da prate napredak svoje dece on-line..

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

phpBB - program za kreiranje i uređivanje foruma. Ovaj program može da se koristi u nastavi i drugim aktivnostima škole kad je potreba diskusija o posebnim temama. phpBB se lako koristi i administrira tako da može da se koristi u javnim i diskretnim diskusijama.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

SAGE - velika kolekcija programa za matematiku i primenu matematike u raznim oblastima u naučnom i istrađivačkom radu. Ovim programima se upravlja kroz jedinstven web interfejs. Ova kolekcija je napravljena kao uređaj za VirtualBox. Programeri su uzeli GNU Linux Fedora 14 u koji su instalirali i konfigurisali veliku kolekciju programa za matematiku i napravili u jeziku Python web interfejs tako da se ovim programima lako upravlja. Ovaj program je našao svoju primenu u školama i fakultetima širom sveta, a njegova upotreba citira se u najpoznatijim naučnim časopisima. Da bi se bolje upoznali sa funkcijama programa SAGE možete krenuti sa uvodnom datotekom-radnom sveskom sa matematičkim primerima. SAGE treba koristiti na kompjuterima koji imaju više od 1GB RAMa i procesorom sa dva jezgra. Ako koristite Microsoft Windows operativni sistem preuzmite uputstvo za instalaciju SAGE. Autori kolekcije SAGE su pripremili uvodni instruktivni video u kojem se vide osnovni principi rada sa ovim programom. Instruktivni video možete pogledati ispod ovog teksta. Pripremljen je poseban video koji pokazuje rad sa teorijom grafova u programu SAGE.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

Unitime - program za kreiranje rasporeda časova, ispita i drugih nastavnih aktivnosti. Unitime se može efikasno koristiti u većim i manjim obrazovnim ustanovama za planiranje aktivnosti i realizacije programa. Budući da se izvršava u web okruženju može se koristiti u Intranetu i kao Internet aplikacija.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa

Wordpress - je poznati program za kreiranje blogova i sajtova. Veliki broj priključakaiproširenja omogućava ostvarivanje veoma naprednih funkcija pa se može koristiti u nastavnim i administrativnim aktivnostima škole. On se može koristiti za kreiranje RSS feed agregatora iz pojedinih naučnih oblasti i obrazovanja iz raznig predmeta. Ovaj progrem se upotrebljava na Filološkom fakultetu u Beogradu u nastavi prevođenja.

Instalaciona arhiva programa Posetite sajt programa